Vetëqeverisja e vendit në Maqedoni nuk është formë e obligueshme. Formimi i bashkësive lokale në fshatra dhe i bashkësive urbane në qytete varet vetëm nga vullneti i kryetarëve të komunave dhe të këshillave të komunave, përcjell Telegrafi Maqedoni

Statusi juridik i pazgjidhur i bashkëve lokale dhe urbane, si dhe mungesa e mjeteve financiare, i hapësirave për punë dhe i mjeteve themelore materiale, e pamundësojnë zhvillimin e vetëqeverisjes së vendit, si formën themelore të bashkimit të qytetarëve në funksion të zgjidhjes së problemeve lokale.

Storjet gazetareske realizohen në kuadër të projektit “Raportim për shoqërinë civile dhe ndikimi i saj mbi ndryshimet në shoqëri”, që zbatohet nga IMM dhe SCOOP, me përkrahje nga programi CIVICA Mobilitas. .