Komuna e Studeniçanit njëra prej 3 komunave që fitojn grant në vlerë prej 26.000 euro

Komuna e Studeniçanit njëra prej 3 komunave që fitojn grant në vlerë prej 26.000 euro në kuadër të projektit “avancim i qeverisjes lokale” që implementohet nga UNDP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *