ISIS dobësohet por ende është kërcënim për rajonin. Është ende e nevojshme forcimii i forcave të sigurisë dhe zvogëlimin e numrit të të rinjve që janë radikalizuar në ISIS, thotë ministri i Mbrojtjes, Zoran Jolevski.

ISIS në muajt e fundit ka pësuar humbje të mëdha në nivelin luftarak, por ajo nuk do të thotë se nuk duhet të vazhdohet ndjekja e situatës dhe institucionet të mund me kohë të reagojnë. Edhe më tej punojmë në zhvillimin e masave për parandalimin me këto rreziqe, kurse Maqedonia është e sigurtë për momentin, atë e garantoj’, tha Jolevski në shkollën që organizohet për herë të tretë në Ohër, në lidhje me sigurinë e rajonit.